!!! DŮLEŽITÉ !!! Info pro návštěvy od 20.12.2022.

Dokumenty

Typ dokumentu Platnost od Dokumenty
Zřizovací listina včetně příloh 1.12.2018 Zřizovací listina LRN Cvikov
Organizační řád 1.3.2019 Organizační řád LRN Cvikov
Organizační schéma 1.3.2019 Organizační schéma
Etický kodex 1.3.2019 Etický kodex LRN Cvikov
Výroční zpráva 27.6.2022 Zpráva o činnosti LRN Cvikov 2021
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 29.6.2022 Výroční zpráva LRN Cvikov za rok 2021
Účetní závěrka 15.3.2023 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha - 2022
Rozpočet na rok 2023 24.3.2023 Rozpočet na rok 2023 ke schválení
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2025 24.3.2023 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2025 ke schválení
Nahlížení do zdravotnické dokumentace Neustále Nahlížení do zdravotnické dokumentace
Informace pro pacienty 1.10.2022 Informace pro pacienty
Informace pro pozůstalé Neustále Informace pro pozůstalé

Certifikáty

ISO 9001:2015 Systém managementu kvality organizace

ISO 15224:2016 Systém managementu kvality - zdravotnické služby

Objednávky

Portál veřejné správy - objednávky

Smlouvy

Portál veřejné správy - smlouvy

Archiv

Archiv - Dokumenty

© 2023 LRN Cvikov | Všechna práva vyhrazena